SODIUM-23 MAGNETIC RESONANCE IMAGINGдоклад на конференции