Риторика любви в "Исповеди" бл. Августина и герменевтика фрагментов "VISIONS" К.Г. Юнгадоклад на конференции