Об учете сжимаемости материала в задаче Л.А.Галинадоклад на конференции