Теория и практика преподавания геоэкологического мониторингадоклад на конференции