Quantum dots as labels in immunoassaysдоклад на конференции