GLOBALIZATION AND SHARED DEVELOPMENT: CURRENT ISSUESдоклад на конференции