Designing “Human Characters” Lexical Databaseдоклад на конференции