Optical observations of the 1H1936+541 in 2008-2014доклад на конференции