Функция Ляпунова как фактор управлениядоклад на конференции