НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ ФАЗЫ В СИСТЕМЕ Na2MgSiO4–Mg2SiO4 ПРИ 22-24 ГПадоклад на конференции