Оценка пациентов с невропатиями: арсенал инструментовдоклад на конференции