Elixir Vitae и искусство умираниядоклад на конференции