Азидометилкарборан – перспективный синтон в синтезе биологически активных карборановдоклад на конференции