Вероятностная аппроксимация задачи размещениядоклад на конференции