ВЛИЯНИЕ НОСИТЕЛЯ НА СТРОЕНИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Pd и Ni КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОДЕХЛОРИРОВАНИЯ доклад на конференции