Метазнания в системе TULIPS-2доклад на конференции