Covert channel invisibility theoremдоклад на конференции