SENSORS WITH SUPERFERROMAGNETSдоклад на конференции