Prompt optical emission of GRB160625Bдоклад на конференции