Аппаратурно-методический комплекс ПИКОР - от разработки до внедрениядоклад на конференции