Magnetic Topological Defects in Multiferroicsдоклад на конференции