Geometrical Coding of Color Imagesдоклад на конференции