Влияние пандемии на изменение повседневности: репрезентация в медоклад на конференции