ОБРАЗОВАНИЕ НАНОТРЕЩИН ПРИ РАЗРУШЕНИИ КВАРЦАдоклад на конференции