Мифотехнологии как инструмент превращения сознаниядоклад на конференции