Спектрофотометрия астероидов на 2-м телескопе ТО ИНАСАНдоклад на конференции