ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА 1,10-ДИАЗА-18-КРАУН-6доклад на конференции