МРТ-диагностика болезни Хираямадоклад на конференции