ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ГРАВИРОПИЗМ КОРНЕЙ ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNHдоклад на конференции