New limits on extragalactic magnetic fieldsдоклад на конференции