МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА Fe32+δGe33As2 И Fe32+δGe35-xPxдоклад на конференции