ВЛИЯНИЕ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА НА ПТИЦ АРКТИКИдоклад на конференции