Тиолсубтилизин как катализатор синтеза пептидовдоклад на конференции