Влияние калия на процесс активации Fe/сибунит катализаторов синтеза Фишера-Тропшадоклад на конференции