Синтез микропористого углеродного сорбентадоклад на конференции