Методы изготовления наноструктур на основе Кремния-на-Изоляторедоклад на конференции