Практикумы и исполнители. Средства интенсификации обучениядоклад на конференции