Вещь: место в структуре мира произведениядоклад на конференции