Синтез N-арил-N'-[5-тио-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)- 2,4-дигидро-1,2,4-триазол-4-ил](тио)мочевиндоклад на конференции