Вклад теплоты фазового перехода в снеге в теплопереносдоклад на конференции