Комісія Кінга – Крейна (1919 р.): мета її діяльностідоклад на конференции