Влияние механизма синтеза на свойства цеолита БЕТАдоклад на конференции