Специфика понимания и интерпретации текста в условиях цифровизациидоклад на конференции