СИНТЕЗ 2-(1,3-ДИНИТРОАЗЕТИДИН-3-ИЛ)-2Н-ТЕТРАЗОЛАдоклад на конференции