GLOBAL WORLD: CLASH OF INTERESTSдоклад на конференции