Влияние механизма синтеза на свойства цеолита Бетадоклад на конференции