Magnetic properties of multi-ferroicsдоклад на конференции