Gas-phase electron diffraction and theoretical study of azidomethyldimethylamine and cyanomethoxydimethylaminomethaneдоклад на конференции