Хомос и технос: диалектика vs. наукидоклад на конференции