Тема власти в романе Драго Янчара «Звон в голове» (1998)доклад на конференции